Jaarlijkse algemene ledenvergadering ’t Brompotje.

De tuincommissie van complex ’t Brompotje nodigt haar medemoestuiners uit tot het bijwonen van hun jaarlijkse algemene ledenvergadering op 5 november a.s. aanvang 14.00 uur. De vergadering wordt gehouden op het terras van het complex ’t Brompotje .

Zoals gebruikelijk wordt de vergadering afgesloten met een hapje en een drankje.

Agenda :

1/ Opening door de voorzitter .

2/Mededelingen.

3/Ingekomen stukken.

4/Activiteiten tuincommissie 2022/2023.

5/Tuincomplex kas.

6/ Verkiezingen tuincommissie. De volgende leden zijn aftredend en herkiesbaar : Johan van Lisdonk en Rini Broumels. Verkiesbaar is ook Hamza Tuysuz. Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter 7 dagen voor aanvang van de vergadering.

7/Werkzaamheden op het complex .

8/ Rondvraag.

9/Sluiting.