Nieuwsbericht

14-01-2017

Oproep kandidaten voor Klachten/Geschillencommissie


Het bestuur van de RVV roept kandidaten op voor de Klachten/geschillencommissie.

Autheur: Bestuur

Artikel 7 van de Statuten zegt dat de RVV een klachtencommissie moet hebben.
Het bestuur heeft besloten zo’n commissie in het leven te roepen en heeft een reglement opgesteld met daarin beschreven het doel en de werkwijze van de commissie.

Als u belangstelling, interesse heeft om in de klachten- / geschillencommissie zitting te nemen, neem dan contact op met Wil Voorbraak, voorzitter van het bestuur. Zijn e-mailadres is: of telefonisch: 06-22506823.

Wenst u vooraf inzage in de Klachten- / Geschillenregeling, dan kunt u het inkijkexemplaar raadplegen dat op uw tuincomplex te vinden is. Desgewenst kunt u zich wenden tot uw tuinvoorzitter die u een exemplaar kan mailen / uitreiken.


STEL U KANDIDAAT

De commissie zal bestaan uit drie personen die:
- openstaan voor het RVV – lid met een klacht;
- kennis hebben van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de RVV;
- de competentie hebben zich in te kunnen leven in situaties van onvrede.


Vorige pagina: Zaad bestellen
Volgende pagina: Uit de tuin in de keuken