Bestuur

De vereniging heeft een dagelijks bestuur. Naast dit bestuur is er per tuinen complex een tuincommissie. Hieronder de samenstelling van het bestuur en de tuincommissies met contact informatie.

Dagelijks bestuur

Voorzitter(vacant)
PenningmeesterDhr. J. van Lisdonk 0165-549948 penningmeester1@dervv.nl
Secretaris Dhr. K. Goorden 06-47846252 secretaris@dervv.nl
’t ZandKitty de Boe-Buvelottuincommissie.tzand@gmail.com
Dhr. K. Molenaar tuincommissie.tzand@gmail.com
MinnebeekMw. S. Antonides 06-21608279 minnebeek1@dervv.nl
Dhr. K. Goorden 06-47846252 minnebeek2@dervv.nl
’t Brompotje Dhr. M. Broumels 0165-553428brompotje1@dervv.nl
Dhr. J. van Lisdonk 0165-549948brompotje2@dervv.nl

Tuincommissie ’t Zand

Tuinvoorzitter(vacant)
Bestuurslid Kees Molenaar tuincommissie.tzand@gmail.com
BestuurslidKitty de Boe-Buvelot tuincommissie.tzand@gmail.com
CommissielidPiet van Montfort tuincommissie.tzand@gmail.com

Tuincommissie Minnebeek

Tuinvoorzitter Sybeline Antonides 06-21608279 minnebeek1@dervv.nl
Bestuurslid Kees Goorden 06-47846252 minnebeek2@dervv.nl
Commissieleden Lia Kerstens
Annika van den Heuvel
John Martens
Annette Oude Avenhuis

Tuincommissie ’t Brompotje

Tuinvoorzitter Rini Broumels 0165-553428 brompotje1@dervv.nl
Bestuurslid Johan van Lisdonk 0165-549948 brompotje2@dervv.nl
Commissieleden Jos Vermunt 0165-566153
Jan Mulders 0165-557196
Henk Krikke