Klachten -/ geschillen commissie

Het doel van de RVV is mogelijkheden scheppen die nodig zijn om met voldoening te kunnen tuinieren. Maar het kan gebeuren dat die voldoening te wensen overlaat en er een  geschil, klacht of gevoel van onvrede is ontstaan.

Bestuur en tuincommissies rekenen het tot hun verantwoordelijkheid dat een geschil of klacht wordt opgelost en een gevoel van onvrede wordt weggenomen.

Daarom heeft het bestuur, op grond van artikel 7 van de Statuten, besloten tot instelling van een klachten-/geschillencommissie waarop bij onderhavige gevallen een beroep kan worden gedaan.

Een klacht / geschil kan door een lid van de RVV alleen aanhangig worden gemaakt door middel van een bij de secretaris van de commissie gedane schriftelijke of elektronische aangifte.

Klachten-/geschillencommissie :

’t Brompotje : Con Knappers
’t Zand         :  Aja van der Putten
Minnebeek  :  Carine van Lith

Contact gegevens :

Secretaris : Carine van Lith
Mailadres :  klachten.geschillencommissie@dervv.nl
Correspondentie adres : Druivenberg 31, 4708 DX Roosendaal

Het klachten-/geschillen reglement kunt u vinden bij reglementen en formulieren