Lid worden

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en de contributie bedraagt € 15,00 per jaar.

Als lid kunt u zich aanmelden voor het huren van een tuin op een van de volkstuincomplexen van de RVV.

Huren van een tuin

Om een tuin te mogen huren op een van de volkstuincomplexen van de RVV moet u lid zijn van de vereniging.

De tuinen variëren in grootte van ±70 tot ±280 m2, waarbij de meeste tuinen een standaard perceelgrootte hebben van ±140 m2.

De huurtermijn loopt gelijk met het verenigingsjaar.

De actuele huurprijzen staan vermeld in het aanmeld formulier.

Waarborgsom

Bij het huren van een tuin moet u eenmalig een bedrag aan borg storten, een waarborgsom.

De actuele waarborgsom staat vermeld in het aanmeld formulier.

De waarborgsom krijgt u weer terugbetaald wanneer u stopt met het huren van de tuin en aan al uw verplichtingen tegenover van de vereniging heeft voldaan. Dat laatste houdt vooral in dat de tuin schoon en leeg wordt opgeleverd, dat de afpaling van de tuin in zijn originele vorm aanwezig is en de sleutels tot het tuincomplex bij de tuincommissie zijn ingeleverd.

De regels

Bij het lid worden krijgt u de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement uitgereikt.
Voor het plaatsen van eventuele opstallen, als een (folie)kas en berging, bomen en struiken en andere meer permanente attributen hoger dan 80 cm dient u vooraf toestemming te vragen bij de tuinvoorzitter of zijn/haar vervanger(ster).
Verder zal de tuinvoorzitter u bij het inschrijven als huurder van een tuin een en ander uitleggen over de regels en gebruiken op de tuin.

Nadere informatie over het lidmaatschap en het huren van een tuin

Daarvoor kunt u kunt u contact opnemen met de secretaris of indien al weet op welk tuincomplex u zou willen tuinieren met de betreffende tuinvoorzitter. Zie onder het bestuur voor de betreffende telefoonnummers en e-mailadressen. Zie onder locaties (’t Zand, Minnebeek, ’t Brompotje) waar de tuincomplexen zijn te vinden en hoe u deze kunt bereiken.

Aanmeldformulier

Wanneer u zich wilt aanmelden kunt u gebruikmaken van het aanmeldformulier dat u hier kunt ophalen:
Aanmeldformulier