Zaad bestellen

Medio december kunnen de tuiniers deelnemen aan de  gezamenlijke bestelling zaden, pootgoed en droge meststoffen.

De leveranciers hiervoor zijn Garant zaden, Van der Wal en Agrifield.

Door dit gezamenlijk bestellen kan de korting die we krijgen wel oplopen tot 30%.