Bestrijding Phytophthora infestans en Coloradokever voor de RVV 2018

Phytophthora infestans

De wettelijke voorschriften voor het voorkomen/bestrijden van Phytophthora infestans (kortweg aardappelziekte genoemd) zijn opgenomen in de zogenaamde “Regeling bestrijding schadelijke organismen” (http://wetten.overheid.nl/BWBR0002075/2015-01-01) en nader uitgewerkt in de teeltvoorschriften van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken (NVWA):

  1. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-en-tuinbouw/teeltvoorschrift-phytophthora-infestans
  2. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/teeltvoorschriften-akkerbouw-en-tuinbouw/documenten/plant/teeltvoorschriften/akkerbouw-en-tuinbouw/overzichtsnotities/phytophthora-overzichtsnotitie-als-toelichting-op-het-teeltvoorschrift

Volgens de NVWA noemt de wetgeving drie verplichtingen waaraan voldaan moet worden om de aardappelziekte te bestrijden:

  • het afdekken van afvalhopen,
  • het bestrijden van grote ziektehaarden, en
  • het bestrijden van opslagplanten van aardappelen.

De NVWA geeft voor elke verplichting concrete bestrijdingsvoorschriften, doch voorschriften voor het preventief “spuiten” met toegestane gewasbeschermingsmiddelen tegen eventuele infecties door aardappelziekte ontbreken.

Dus: bestrijding van bestaande phytophthora-aantasting is wel wettelijk verplicht; spuiten ter voorkoming van aantasting niet.

Coloradokevers

Met ingang van 1 december 1994 is het Besluit bestrijding Coloradokever van 1934 met wet- en regelgeving t.a.v. de bestrijding van Coloradokevers ingetrokken (zie Staatsblad 1995 2).

Dus: bestrijding van Coloradokevers is niet (meer) wettelijk verplicht.