Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark

Bond van Volkstuinders

Gisteren, 15 maart 2020, heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen en adviezen gelden tot en met in ieder geval 6 april a.s. Iedere inwoner van Nederland moet zich aan deze maatregelen en adviezen houden. Wat betekent dit specifiek voor onze tuinparken?

Verplichting

De afgekondigde verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden per 15 maart 18.00 uur geldt óók voor verenigingsgebouwen/clubhuizen. Dit is geen advies, maar een maatregel van overheidswege die opgevolgd dient te worden.

Adviezen

Om overdracht van of besmetting met het coronavirus te voorkomen en in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, hebben wij de volgende adviezen voor de tuinparken samengesteld:

  • Sluit alle algemene verenigingsgebouwen zoals clubhuis (ook die zonder horecafunctie), tuinwinkel en toiletten;
  • Hou geen activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten met of voor leden en/of gasten, ook niet in de buitenlucht;
  • Organiseer geen algemeen werk of onderhoud;
  • Hou geen bestuurs-, commissie- of andere vergaderingen. Overleg zonodig en indien mogelijk via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.
  • Het tuinenpark kan openblijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen. Communiceer hierover. Vraag leden direct sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Geef aan dat men in ieder geval niet naar de tuin moet komen als ze verkouden zijn, koorts hebben, of zich ziek voelen.
  • Ga na waar op het tuinpark mogelijke bronnen zijn van contactbesmetting, zoals kranen, pompen, handvatten van kruiwagens. Geef daar voorlichting over en zorg voor regelmatig schoonmaken van deze bronnen of roep leden op zelf zorg te dragen voor ontsmetting/reiniging voor gebruik.
  • Overweeg om de toegangspoort(en) tussen zonsop- en ondergang open te laten. Minder handen aan de poort betekent minder kans op besmetting.

Deze adviezen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020 en zijn gebaseerd op de informatie van de Rijksoverheid tot 16 maart 2020. Hou met regelmaat berichtgeving van de
overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.